_IMG9077

Pilne! Wsparcie psychologiczne

KOMUNIKAT W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu, w ramach wspierania szkoły Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu wprowadza plan interwencji kryzysowej. Działania interwencyjne mają na celu udzielenie wsparcia uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan działań. Dyżury psychologa PPP w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu 24.10.2023   godz. 9.00 – 12.00    […]

nowa siedziba Poradni

Od dzisiaj na swoim

W poniedziałek 5 września 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu. Zaproszonych gości przywitała Pani Starosta Agnieszka Olender. W swoim wystąpieniu opowiedziała historię naszej Poradni, która po 23 latach w końcu jest na swoim. Nie byłoby to możliwe, gdyby Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak nie przekazał w formie darowizny tego […]