nowa siedziba Poradni

Od dzisiaj na swoim

W poniedziałek 5 września 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu. Zaproszonych gości przywitała Pani Starosta Agnieszka Olender. W swoim wystąpieniu opowiedziała historię naszej Poradni, która po 23 latach w końcu jest na swoim. Nie byłoby to możliwe, gdyby Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak nie przekazał w formie darowizny tego […]