Zestawy ćwiczeń

Czytanie i pisanie – jak pomoc dziecku

Ćwiczenia dla dzieci z problemami z koncentracją uwagi

Dlaczego warto czytać szybciej

Propozycje technik i ćwiczeń w terapii ręki

6 sposobów dla rodziców jak wspierać dzieci podczas epidemii koronawirusa (wg UNICEF)

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Ćwiczenia ułatwiające naukę matematyki

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie

Ćwiczenia dla dzieci ze skrzyżowaną lateralizacją

Przykładowe ćwiczenia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i lub pisaniu

Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych i wzrokowo-przestrzennych

Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego – I rok życia

Ćwiczenia usprawniające proces myślenia

Zestaw ćwiczeń na koncentrację