Dla nauczycieli

  • Konsultacje indywidualne w sprawach dzieci

  • Szkolenia Rad Pedagogicznych

  • Trening umiejętności wychowawczych ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”

  • Grupa Wsparcia Nauczycieli

  • Grupa Wsparcia Logopedów

  • Grupa Wsparcia Pedagogów

  • Udział w Szkolnych Komisjach Opiekuńczo-Wychowawczych

Temat
Prowadzący
Czas trwania zajęć
Cyberprzemoc Patrycja Leonciuk-Frelichowska 4 godz.
Rozwój seksualny dziecka Patrycja Leonciuk Frelichowska 4 godz.
Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka 6 letniego Patrycja Leonciuk-Frelichowska 4 godz.
Style uczenia się Agnieszka Szadkowska 2 godz.
Komunikacja w sytuacjach trudnych, konfliktowych Maciej Urbański 2 godz.
Akceptacja różnorodności w klasie szkolnej Barbara Sobańska 2 godz.
Dziecko nadpobudliwe – wyzwanie dla nauczyciela i rodzica Barbara Sobańska 2 godz.
Interpretacja orzeczeń i opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznych Barbara Sobańska 2 godz.
Jak rozpoznać wady postawy u dzieci przedszkolnych? Elżbieta Stasiak 2 godz.
Zabawy i ćwiczenia kształtujące nawyki prawidłowej postawy Elżbieta Stasiak 2 godz.
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo w szkole specjalnej (problemy, rodzaje zajęć i  formy wspomagania) Elżbieta Stasiak 2 godz.
Dysleksja – wyzwanie nie tylko dla polonistów. Barbara Sobańska 2 godz.
Samookaleczenia i próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Barbara Sobańska 2 godz.