Dla nauczycieli

  • Konsultacje indywidualne w sprawach dzieci,

  • Szkolenia Rad Pedagogicznych,

  • Trening umiejętności wychowawczych ”Szkoła dla rodziców i wychowawców”

  • Grupa Wsparcia Nauczycieli,

  • Grupa Wsparcia :Logopedów,

  • Grupa Wsparcia Pedagogów,

  • Udział w Szkolnych Komisjach Opiekuńczo- Wychowawczych

 

 

Lp.
Temat
Prowadzący
Czas trwania zajęć
1.
Cyberprzemoc
P. Leonciuk- Frelichowska
4 godz.
2.
Rozwój seksualny dziecka
P. Leonciuk- Frelichowska
4 godz.
3.
Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka 6 letniego
P. Leonciuk- Frelichowska
4 godz.
4.
Style uczenia się
A. Szadkowska
2 godz.
5.
Komunikacja w sytuacjach trudnych, konfliktowych
M. Urbański
2 godz.
6.
Akceptacja różnorodności w klasie szkolnej
B. Sobańska
2 godz.
7.
Dziecko nadpobudliwe – wyzwanie dla nauczyciela i rodzica
B. Sobańska
2 godz.
8.
Interpretacja orzeczeń i opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznych
B. Sobańska
2 godz.
9.
Jak rozpoznać wady postawy u dzieci przedszkolnych?
E. Stasiak
2 godz.
10.
Zabawy i ćwiczenia kształtujące nawyki prawidłowej postawy?
E. Stasiak
2 godz.
11.
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo w szkole specjalnej (problemy, rodzaje zajęć i  formy wspomagania)
E. Stasiak
2 godz.
13.
Dysleksja- wyzwanie nie tylko dla polonistów.
B. Sobańska
2 godz.
14.
Samookaleczenia i próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży.
B. Sobańska
2 godz.