Struktura organizacyjna

DYREKTOR  PORADNI: mgr Agnieszka Szadkowska
Dział Poradnictwa dydaktyczno- wychowawczego:
 • mgr Ewa Hasek- psycholog,
 • mgr Agnieszka Szadkowska- pedagog
 • mgr Patrycja Leonciuk- Frelichowska- psycholog
 • mgr Ludmiła Radys- pedagog
 • mgr Maciej Urbański- pedagog
Dział Opieki nad dzieckiem i młodzieżą niepełnosprawnymi oraz Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny:
 • mgr Barbara Sobańska- psycholog,
 • mgr Ewa Kijak- logopeda,
 • mgr Marzena Wasiluk- logopeda
 • mgr Elżbieta Stasiak- rehabilitant, pedagog wwr,
 • mgr Barbara Kraśnicka- pedagog, surdopedagog
 • mgr Dorota Bazydło- psycholog
Dział Poradnictwa Zawodowego:
 • mgr Ewa Hasek- psycholog