Dla rodziców

  • porady indywidualne dla rodziców (w zakresie trudności dydaktycznych, wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych)
  • opieka postdiagnostyczna (porady, konsultacje, instruktaże),
  •  warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
  • Grupy Wsparcia dla Rodziców,
  • pogadanki i zajęcia warsztatowe dla rodziców, prowadzone na terenie przedszkoli i szkół – według zapotrzebowania,
  • konsultacje specjalistyczne w ramach „Dni Otwartych”.
Lp.
Temat
Prowadzący
Czas trwania zajęć
Adresat – rodzice uczniów
1.
Cyberprzemoc
P. Leonciuk- Frelichowska
4 godz.
I – III SP
2.
Rozwój seksualny dziecka kl.I-III
P. Leonciuk- Frelichowska
4 godz.
I – III SP
3.
Jak rozpoznać styl uczenia się mojego dziecka
A Szadkowska
2 godz.
I – III  SP
4.
Jak rozpoznać styl uczenia się mojego dziecka
A Szadkowska
2 godz.
IV – VIII SP
5.
Praca z dzieckiem z trudnościami w pisaniu i czytaniu
A Szadkowska
2 godz.
IV – VIII SP
6.
Cyperprzemoc. Jak chronić dziecko?
M. Urbański
 2 godz.
IV – VIII SP
7.
Dziecko nadpobudliwe- wyzwanie dla rodziców i nauczycieli.
B. Sobańska
 2 godz.
I – III , IV – VIII
8.
Dojrzewanie – to wyzwanie
B. Sobańska
 2 godz.
VII SP,  II- III Gim.
9.
Jak rozpoznać wady kończyn i postawy u dzieci?
E.Stasiak
 1 godz.
kl. I – III, IV – VIII
10.
Moje dziecko jest niezdarne – jak rozpoznać zaburzenia integracji zmysłów sensomotorycznych
E.Stasiak
 1 godz.
przedszkole, kl. I -III SP
11
Jak zmieniają się nóżki dziecka w okresie jego rozwoju(prawidłowy dobór butów, prawdy i mity o wadach stóp u małych dzieci)
E.Stasiak
 1 godz.
Żłobek, przedszkole, kl. I- III  SP
12.
Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka 6-letniego
P. Leonciuk- Frelichowska
4 godz.
przedszkole
13
Jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka 5-6 lat
E. Hasek
3 godz.
przedszkole
14
Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka 6-letniego
E. Hasek
3 godz.
przedszkole
15
Gotowość szkolna
E. Hasek
2 godz.
przedszkole
16
Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice. Bez klapsa
L. Radys
12 godz.
szkoła podstawowa