Dla rodziców

  • porady indywidualne dla rodziców (w zakresie trudności dydaktycznych, wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych)
  • opieka postdiagnostyczna (porady, konsultacje, instruktaże)
  •  warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
  • Grupy Wsparcia dla Rodziców
  • konsultacje specjalistyczne w ramach „Dni Otwartych”
  • pogadanki i zajęcia warsztatowe dla rodziców, prowadzone na terenie przedszkoli i szkół – według zapotrzebowania
Temat
Prowadzący
Czas trwania zajęć
Adresat – rodzice uczniów

Cyberprzemoc

Patrycja Leonciuk- Frelichowska

4 godz.

I – III SP

Rozwój seksualny dziecka kl.I-III

Patrycja Leonciuk- Frelichowska

4 godz.

I – III SP

Jak rozpoznać styl uczenia się mojego dziecka

Agnieszka Szadkowska

2 godz.

I – III  SP

Jak rozpoznać styl uczenia się mojego dziecka

Agnieszka Szadkowska

2 godz.

IV – VIII SP

Praca z dzieckiem z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Agnieszka Szadkowska

2 godz.

IV – VIII SP

Cyperprzemoc. Jak chronić dziecko?

Maciej Urbański

 2 godz.

IV – VIII SP

Dziecko nadpobudliwe- wyzwanie dla rodziców i nauczycieli.

Barbara Sobańska

 2 godz.

I – III , IV – VIII

Dojrzewanie – to wyzwanie

Barbara Sobańska

 2 godz.

VII SP,  II – III Gim.

Jak rozpoznać wady kończyn i postawy u dzieci?

Elżbieta Stasiak

 1 godz.

kl. I – III, IV – VIII

Moje dziecko jest niezdarne – jak rozpoznać zaburzenia integracji zmysłów sensomotorycznych

Elżbieta Stasiak

 1 godz.

przedszkole, kl. I – III SP

Jak zmieniają się nóżki dziecka w okresie jego rozwoju (prawidłowy dobór butów, prawdy i mity o wadach stóp u małych dzieci)

Elżbieta Stasiak

 1 godz.

żłobek, przedszkole, kl. I – III  SP

Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka 6-letniego

Patrycja Leonciuk- Frelichowska

4 godz.

przedszkole

Jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka 5-6 lat

Ewa Hasek

3 godz.

przedszkole

Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka 6-letniego

Ewa Hasek

3 godz.

przedszkole

Gotowość szkolna

Ewa Hasek

2 godz.

przedszkole

Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice. Bez klapsa

Ludmiła Radys

12 godz.

szkoła podstawowa