RODO

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu.

Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Sikora,
e-mail: iod@pionier-szkolenia.pl, tel. 508 675 009.

Przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, sprzeciwu, żądania usunięcia danych, a także prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane podawane przez Państwo są dobrowolne, jednak są niezbędne do celów przyjęcia dziecka do Poradni. Dane będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej w Poradni w celach archiwizacyjnych.