RODO

Informujemy, że w naszej placówce
Inspektorem Ochrony Danych jest
Pan Grzegorz Sikora
Adres poczty elektronicznej :
iod@pionier-szkolenia.pl
nr tel. 508 675 009