KADRA

 

Agnieszka Szadkowska

Stanowisko:

dyrektor, pedagog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe:

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • POLITYKA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych i problemów wychowawczych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w  nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • terapia dzieci i młodzieży z głęboką dysleksją rozwojową,
 • prowadzenie „ Szkoły dla rodziców i wychowawców”
 • warsztaty z zakresu profilaktyki
 • warsztaty psychoedukacyjne

Ewa Hasek

Stanowisko:

psycholog, doradca zawodowy

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe

 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 • ·DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Kurs kwalifikacyjny:

Mediacja rodzinna – CM Partners Polska

Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych oraz metod i technik mediacyjnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
 • terapia rodzin
 • mediacje i negocjacje.

Barbara Sobańska

Stanowisko:

psycholog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe:

 • PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI

Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego (w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz dziecka z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Patrycja Leonciuk-Frelichowska

Stanowisko:

psycholog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

 Studia podyplomowe:

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA W DZIEDZINIE SEKSUOLOGII
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA

Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy i sposobów zapobiegania przemocy, procedury Niebieskiej Karty.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • szkoła dla rodziców i wychowawców

Maciej Urbański

Stanowisko:

psycholog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe:

Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia terapii EEG Biofeedback.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • prowadzenie terapii EEG Biofedback

Ewa Kijak

Stanowisko:

neurologopeda

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe:

 • LOGOPEDIA
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania wad wymowy, rozpoznawania zaburzeń mowy, różnorodnych metod terapii logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy, różnorodnych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym

Zadania realizowane w poradni:

 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Marzena Wasiluk

Stanowisko:

neurologopeda

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe:

 • LOGOPEDIA

Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania wad wymowy, rozpoznawania zaburzeń mowy, różnorodnych metod terapii logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy, różnorodnych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza logopedyczna
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Krzysztof Rosół

Stanowisko:

rehabilitant

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

 

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza rozwoju ruchowego,
 • rehabilitacja dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Ludmiła Radys

Stanowisko:

pedagog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe:

 • PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

Liczne kursy i warsztaty nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w  nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 • terapia dzieci i młodzieży z głęboką dysleksją rozwojową,
 • warsztaty z zakresu profilaktyki,
 • warsztaty psychoedukacyjne.

Barbara Staszewska

Stanowisko:

pedagog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

Studia podyplomowe:

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNE
 • LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Liczne kursy i warsztaty nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza pedagogiczna
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Maja Rozbicka

Stanowisko:

Pedagog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy

Liczne kursy i warsztaty nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w  nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • warsztaty z zakresu profilaktyki
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne

Katarzyna Wilkos-Zarzycka

Stanowisko:

psycholog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy

 • CERTYFIKAT SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

Kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna

 

Maria Pawłowska

Stanowisko: 

 księgowa

 


Stanowisko:  

pracownik sekretariatu


 

 

Agnieszka Ceglarek

Stanowisko: 

pracownik obsługi