Dokumenty i wnioski

Informacja przewodniczącego Zespołu Orzekającego o wykorzystaniu danych z przeprowadzonych diagnoz

Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne

Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o orzeczenia z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne

Wniosek rodzica o kopię orzeczenia lub opinii

Wniosek rodzica do Zespołu Orzekającego

Wniosek rodzica o przekazanie dokumentacji dziecka do innej poradni

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego

Wniosek o wydanie opinii w sprawie

IPN wniosek dyrektora

Nauczanie indywidualne- lekarz medycyny pracy

Wniosek specyficzne ponadpodstawowa

Wniosek- specyficzne trudności- rodzice

Wniosek- specyficzne trudności- nauczyciel

Zgłoszenie do ppp

Zgoda badania przesiewowe

Zgoda psychoedukacja

Zindywidualizowana ścieżka- wniosek rodzica

Zindywidualizowana ścieżka- zaświadczenie lekarza