IMG_4559

Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców

Kompetencje wychowawcze są tym, co pozwala rodzicom realizować swoją rolę zarówno w zwykłych, codziennych sytuacjach, jak i w momentach bardzo trudnych, kryzysowych. Są środkiem budowania dobrych relacji z dzieckiem. Swoją wiedzą na ten temat podzieliły się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu na spotkaniu w dniu 05.02.2019 r. Panie psycholog naszej Poradni: […]

20190131_180051

Gotowość szkolna

Aby dziecko mogło odnosić sukcesy w szkole i odnalazło się w nowym dla niego otoczeniu, konieczne jest osiągnięcie przez nie tzw. gotowości szkolnej. Na czym ona polega i co powinno umieć dziecko idące do pierwszej klasy? Opowiedziała o tym Pani Ewa Hasek – psycholog naszej Poradni, podczas spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr […]

informacja przewodniczącego -do wniosku OK

Nabór do pracy

Stanowisko: pedagog Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Termin składania dokumentów: 28.12.2018 14:00 Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Międzyrzeczu http://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz/ Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Międzyrzeczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel – pedagog. Nazwa i adres jednostki: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna ul. Mieczysława Mikuły […]

sieć komputerowa

Modernizacja bazy komputerowej

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego udało nam się zmodernizować bazę komputerową poradni. Zakupiliśmy dodatkowe komputery, spełniające wymogi techniczne dla prawidłowego funkcjonowana niezbędnych w poradni programów. Za to przedsięwzięcie odpowiedzialna była p.Agnieszka Szadkowska, która pełni aktualnie funkcję dyrektora poradni.

100 lecie niepodległości

Nasza Niepodległa!

Poradnia także zaangażowała się w ogólnopolskie obchody 100- lecia odzyskania niepodległości Polski. Szkolny korytarz wzbogaciła gazetka dotycząca aspektu edukacji w czasach zaborów i po odzyskaniu niepodległości.  Gazetkę przygotował p. Maciej Urbański- psycholog.

DEBATA WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

Debata „ Bezpieczni- wolni od uzależnień”

29 października 2018 psycholodzy poradni p. Aleksandra Frankowska oraz p. Patrycja Leonciuk- Frelichowska wzięły udział w organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu i Komendę Powiatową Policji debacie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem debaty było  przybliżenie młodzieży problematyki uzależnień oraz konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne.

informacja przewodniczącego -do wniosku OK

Integracja sensoryczna- już wkrótce w naszej poradni!

Z wielką radością informujemy, że  p. Patrycja Leonciuk-  Frelichowska ( psycholog) oraz  p. Elżbieta Stasiak ( pedagog wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitant) rozpoczęły studia podyplomowe w zakresie „ Integracji sensorycznej” w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie diagnozy i terapii dzieci pod kątem integracji sensorycznej.