Dla dzieci i młodzieży

E. Hasek

Lp.
Temat
Prowadzący
Czas trwania zajęć
Adresat
1.
Warsztaty antystresowe
 M. Urbański
VI- VIII SP
2.
Kształtowanie umiejętności rozumienia, nazywania i wyrażania emocji.
  M. Urbański
V- VIII SP
3.
Profilaktyka destrukcyjnych konsekwencji kryzysów              (narkomania, HIV, AIDS)
A. Szadkowska
2 godz.
VII – VIII SP
4.
Trening asertywności
A. Szadkowska
E. Hasek
2 godz.
uczniowie szkół ponadpodstawowych
5.
ABC depresji
E. Hasek
2 godz.
uczniowie szkół ponadpodstawowych
6.
Samookaleczenia
E. Hasek
2 godz.
uczniowie szkół ponadpodstawowych
7.
Kinezjologia edukacyjna
L. Radys
2 godz.
 I – III SP
8.
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
M. Rozbicka
2 godz. (tygodniowo)
I  -VIII SP
9.
Spójrz Inaczej
L. Radys
20 godz.
I – III SP
10.
Stres – Sposoby radzenia sobie.
D. Bazydło
2 godz.
IV – VIII SP
uczniowie szkół ponadpodstawowych
11.
Emocje – czym są i jak sobie z nimi radzić?
D. Bazydło
2 godz.
IV – VIII SP