Dla dzieci i młodzieży

 

Temat
Prowadzący
Czas trwania zajęć
Adresat

Warsztaty antystresowe

 Maciej Urbański

2 godz.

VI – VIII SP

Kształtowanie umiejętności rozumienia, nazywania i wyrażania emocji

  Maciej Urbański

2 godz,

V – VIII SP

Profilaktyka destrukcyjnych konsekwencji kryzysów (narkomania, HIV, AIDS)

Agnieszka Szadkowska

2 godz.

VII – VIII SP

Trening asertywności

Agnieszka Szadkowska
Ewa Hasek

2 godz.

uczniowie szkół
ponadpodstawowych

ABC depresji

Ewa Hasek

2 godz.

uczniowie szkół ponadpodstawowych

Samookaleczenia

Ewa Hasek

2 godz.

uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kinezjologia edukacyjna

Ludmiła Radys

2 godz.

 I – III SP

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Maja Rozbicka

2 godz. (tygodniowo)

I  – VIII SP

Spójrz Inaczej

Ludmiła Radys

20 godz.

I – III SP

Stres – Sposoby radzenia sobie

Dorota Bazydło

2 godz.

IV – VIII SP
uczniowie szkół ponadpodstawowych

Emocje – czym są i jak sobie z nimi radzić?

Dorota Bazydło

2 godz.

IV – VIII SP