Komunikat

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Międzyrzeczu informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 04.05.2020 roku Poradnia wznawia działalność diagnostyczną (diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne). Wszystkie pozostałe sprawy w trosce o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, rodziców oraz pracowników oraz w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, prosimy załatwiać telefonicznie i mailowo (zgłoszenia na badania, informacje na temat badań i terminów). Informację o terminach badań przekazujemy Państwu telefonicznie. Bardzo prosimy aby na diagnozę przychodziła jedna osoba dorosła (rodzic ewentualnie opiekun prawny) i jedno dziecko (bez osób towarzyszących). Na diagnozę przychodzimy maksymalnie 15 minut przed badaniem nie wcześniej. Nie przyprowadzamy dzieci chorych. Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, które pomogą nam w spokojnym i rzetelnym przeprowadzaniu diagnoz, nie narażając zdrowia nas wszystkich. W dalszym ciągu kontynuujemy pracę zdalną (WWR oraz pozostałe formy terapii).

W dalszym ciągu istnieje możliwość korzystania z porad i konsultacji telefonicznych dla rodziców, dzieci i młodzieży. Pracownicy Poradni pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zapraszamy do kontaktu: 957429510, 504057493.

W zakładce AKTUALNOŚCI znajdują się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Procedury obowiązują w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Międzyrzeczu od dnia 04.05.2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i przestrzegania podczas wizyty w Poradni.


 

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzeczu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasze usługi są bezpłatne, a korzystanie z nich jest dobrowolne!

Wnioski o diagnozę w Poradni realizowane są według kolejności zgłoszeń. Z uwagi na ich dużą ilość i konieczność prowadzenia długotrwałego postępowania diagnostycznego, konsultacyjnego    i orzekającego czas oczekiwania może wynosić kilka tygodni.

Poza kolejnością (decyduje dyrektor poradni) przyjmowane są osoby będące w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty, z powodu choroby lub innych sytuacji życiowych prosimy o wcześniejsze powiadomienie naszej placówki.


 

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Międzyrzeczu, Inspektorem Danych jest Grzegorz Sikora e- mail: iod@pionier-szkolenia.pl.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, sprzeciwu, żądania usunięcia danych, a także prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane podawane przez Państwo, są dobrowolne, jednak są niezbędne do celów przyjęcia dziecka do poradni. Dane będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej w poradni w celach archiwizacyjnych.