Witamy na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzeczu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasze usługi są bezpłatne, a korzystanie z nich jest dobrowolne!

Wnioski o diagnozę w Poradni realizowane są według kolejności zgłoszeń. Z uwagi na ich dużą ilość i konieczność prowadzenia długotrwałego postępowania diagnostycznego, konsultacyjnego    i orzekającego czas oczekiwania może wynosić kilka tygodni.

Poza kolejnością (decyduje dyrektor poradni) przyjmowane są osoby będące w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty, z powodu choroby lub innych sytuacji życiowych prosimy o wcześniejsze powiadomienie naszej placówki.

Deklaracja dostępności


 

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Międzyrzeczu, Inspektorem Danych jest Grzegorz Sikora e- mail: iod@pionier-szkolenia.pl.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, sprzeciwu, żądania usunięcia danych, a także prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane podawane przez Państwo, są dobrowolne, jednak są niezbędne do celów przyjęcia dziecka do poradni. Dane będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej w poradni w celach archiwizacyjnych.