Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych

            W dniu 12 marca na terenie naszej poradni odbyło się po raz kolejny  w tym roku szkolnym spotkanie ze szkolnymi pedagogami.

Podstawowym celem grupy wsparcia jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie działania naszej poradni . Spotkania służą usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych. Zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy psycholodzy i pedagodzy. Dużą wagę przykładamy do tworzenia na spotkaniach przyjaznej atmosfery, umożliwiającej bezpieczne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

            Bardzo cieszymy się, że spotkania Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

Spotkanie poprowadziły Ewelina Białuga- dyrektor poradni oraz Agnieszka Szadkowska- pedagog.