Wywiad

Nasza poradnia została wybrana do  udziału w wywiadzie dotyczącym doradztwa zawodowego oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Wywiad został przeprowadzony przez dr Annę Jawor- Noniewicz- ekspertem Instytutu Analiz Rynku Pracy. Aby przeprowadzić wywiad prowadząca badanie specjalnie do naszej poradni przyjechała z Warszawy. Na pytania eksperta odpowiadała Ewelina Białuga- dyrektor poradni.