Spotkanie dotyczące funkcjonowania wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego

W związku z realizacją zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na terenie naszej poradni w dniu 30 listopada br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji pracujących na rzecz dziecka i jego rodziny.
Celem spotkania, było zacieśnienie współpracy w zakresie udzielania pomocy małym dzieciom, od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lata.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zdrowia (dr Barbara Marszalska, dr Grażyna Wierzbicka),  Ośrodka Pomocy Społecznej (p. Natalia Wiśniowska, p. Agnieszka Kajtaniak, p. Iwona Sokół), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (p. Ewa Łazarska), Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skwierzynie (p. Halina Działoszyńska), Starostwa Powiatowego (p. Halina Pilipczuk).
Spotkanie przygotowała i poprowadziła p. Ewelina Białuga – dyrektor międzyrzeckiej poradni.