Grupa Wsparcia Dyrektorów Szkół

W dniu 5.12. 2017 r. w siedzibie naszej poradni odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych z terenu działania poradni.
Celem spotkania było ustalenie zasad wspierania i wspomagania pracy szkół przez naszą poradnię, w świetle nowych przepisów Prawa Oświatowego i rozporządzeń MEN. Prowadząca spotkanie Ewelina Białuga– dyrektor poradni, przybliżyła ofertą poradni skierowaną do uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dyrektorzy szkół  wyrazili zainteresowanie zaproponowaną formą wspólnych spotkań. Bardzo się cieszymy, że podjęta przez nas inicjatywa spotkała się z tak dużym poparciem. Z radością będziemy gościć Dyrektorów szkół na kolejnym spotkaniu.