Sieć Współpracy Pracowników Poradni

            W dniu 6 kwietnia br. gościliśmy po raz kolejny pedagogów i psychologów z PPP      w Sulechowie i Sulęcinie. Nasza współpraca z tymi poradniami związana była od września z wprowadzaniem nowych standardów w funkcjonowaniu poradni oraz z wdrażaniem modelowego zestawu narzędzi TROS- KA. Projekt zakończył się, ale z inicjatywy koordynatora działań projektowych  Patrycji Leonciuk- Frelichowskiej ( psychologa naszej poradni) postanowiliśmy kontynuować podjęte działania w ramach Sieci Współpracy  i Samokształcenia.

Podczas kwietniowego spotkania analizowano akty prawne związane z funkcjonowaniem poradni i omówiono standardy diagnozy psychologicznej. Agnieszka Szadkowska (pedagog) zaprezentowała testy do diagnozy dyskalkulii, a Ewelina Białuga (pedagog, dyrektor) omówiła poszczególne etapy diagnozy CAPD ( centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego).

Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec. Tym razem tematem spotkania będzie formułowanie wskazań dla szkół i zaleceń dla rodziców, w odniesieniu do wyników diagnozy.