Kwiecień- miesiącem świadomości AUTYZMU

W naszej poradni od lat zajmujemy się terapią dzieci z autyzmem, w ramach prowadzonych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyliśmy szereg form doskonalenia w tym zakresie, śledzimy najnowsze doniesienia medyczne, poszukujemy na rynku pomocy edukacyjnych nowości w zakresie terapii autyzmu.

Obserwujemy, że z roku na rok wzrasta świadomość społeczeństwa na temat symptomów, jakie pozwalają zdiagnozować całościowe zaburzenia rozwoju.

            3 kwietnia br. zaprosiliśmy na spotkanie mamy, których dzieci korzystają na co dzień z zajęć terapeutycznych w poradni z uwagi na taką właśnie diagnozę. Była to doskonała okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, dzielenia swoich trosk.

W tym dniu w poradni królował kolor NIEBIESKI- uznany za symbol autyzmu. Tak naprawdę mogliśmy się ubrać na ZIELONO- bo wierzymy, że każde dziecko ma szansę rozwoju,  jesteśmy otwarci na nowości ( także biomedyczne), na CZERWONO- bo jesteśmy wrażliwi na prezentowane nieprawidłowe zachowania i sygnalizujemy rodzicom konieczność przeprowadzenia pogłębionej diagnozy, na ŻÓŁTO- bo rozumiemy wołanie rodziców: Pomóż, Wysłuchaj, Zrozum…

            Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać w tak miłym gronie.