„Praktyczne i prawne aspekty realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”- konferencja w stolicy

W dniu 22 marca przedstawiciele naszej poradni-  Ewelina Białuga (dyrektor) oraz Elżbieta Stasiak (rehabilitant, pedagog WWR) uczestniczyli w konferencji na temat praktycznych aspektów realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Ważne miejsce w tematyce spotkania zajmował blok związany z funkcjonowaniem ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych, jakim od listopada 2017 r.  jest nasza poradnia.

Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład Małgorzaty Dońskiej- Olszko, na temat trendów w terapii i kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według wskazań Europejskiej Agencji ds. specjalnych potrzeb i edukacji włączającej. Miałyśmy także okazję porozmawiać z p.Cezarym Zawistowskim- Radcą Ministra w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Udział w spotkaniach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej daje nam możliwość bezpośrednich kontaktów, rozmów, wyjaśniania wątpliwości. Dzięki nim możemy na bieżąco podążać za zmianami i utrzymywać pracę poradni na wysokim poziomie.