Nowe narzędzie w pracy poradni- MÓWIK

Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niż mowa skutecznego środka, za pomocą którego mogłoby przekazać to, co chce powiedzieć. Wiele dzieci, szczególnie niepełnosprawnych, w takich sytuacjach krzyczy, płacze, jest agresywne lub po prostu izoluje się. Takie zachowanie jest niczym innym jak sposobem komunikacji, wołaniem o pomoc w zrozumieniu otaczających go sytuacji, tego co inni do niego mówią i czego od niego oczekują. Aby komunikat dotarł do odbiorcy musi być nadany. Jednak niekoniecznie za pomocą mowy. Aby było to możliwe, powstała komunikacja wspomagająca i alternatywna (ang. Augmentative and Alternative Communications – AAC). Jest ona obecnie standardowym postępowaniem rehabilitacyjnym jakie jest prowadzone na terenie naszej poradni.

Komunikacja wspomagająca wzmacnia i/lub uzupełnia mowę, pomaga w rozwoju mowy i języka oraz gwarantuje zastępczy sposób porozumiewania się, gdy osoba nie zaczyna mówić.

Od zawsze, w naszej poradni pracując z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju korzystamy z różnorodnych metod komunikacji alternatywnej. Ukończyliśmy szereg szkoleń w tym zakresie, nieustannie zdobywamy nowe umiejętności.  Najczęściej w swojej pracy wykorzystujemy:

 • znaki przestrzenno – dotykowe

 • system symboli jednoznacznych

 • alfabet punktowy do dłoni

 • znaki manualne

 • gesty naturalne

 • znaki manualne MAKATON

 • alfabet palcowy (daktylografia)

 • znaki graficzne

 • PIC – znane jako Piktogramy w Polsce

 • PCS

 • System symboli BLISS

 • rysunki

 • litery, sylaby, wyrazy.

Od grudnia wachlarz naszych pomocy do zajęć z dziećmi zaburzeniami komunikacji językowej poszerzył się- wówczas to bowiem zakupiliśmy do naszej poradni MÓWIKA ( tablet z oprogramowaniem).

Grupa dzieci w naszej poradni od pewnego czasu korzystała ze wsparcia MÓWIKÓW. Zauważyliśmy, że jest to narzędzie, które znacznie ułatwia komunikację, pozwala na pełniejsze uczestniczenie w życiu społecznym, a przy tym jest wygodne i łatwe w użyciu. Aby, móc jak najpełniej wykorzystywać sprzęt dzieci do ich terapii i wspomagania postanowiliśmy zakupić sprzęt także dla poradni J.  Dziś oprócz dotychczas wykorzystywanych systemów komunikacji alternatywnej korzystamy także z tej nowoczesnej technologii.