Dojrzałość szkolna- prelekcja dla rodziców

W dniu 26 kwietnia br. psycholog  Ewa Hasek  poprowadziła w Przedszkolu nr 1 „ Pod Jarzębinką” w Międzyrzeczu spotkanie dotyczące dojrzałości szkolnej. Rodzice mogli usłyszeć czym jest dojrzałość szkolna i jakie są jej wyznaczniki, poznali cechy dziecka dojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole, a dzięki otrzymanym materiałom, mogli zweryfikować, czy ich pociechy są gotowe, by 1 września przekroczyć szkolne mury.