Warsztaty, prelekcje, pogadanki…

Pracownicy poradni aktywnie współpracują z przedszkolami i szkołami.
Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Brójcach oraz Szkoły Podstawowej w Trzcielu uczestniczą w cyklu zajęć psychoedukacyjnych „ Lubię czytać ze zrozumieniem”. Prowadząca: Ilona Biała- Bącler- pedagog PPP.
Uczniowie klas V Szkoły Podstawowej w Trzcielu wzięli udział w cyklu warsztatów „Skoncentruj się” . Prowadząca: Ilona Biała- Bącler- pedagog PPP.
Uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu w ubiegłym tygodniu uczestniczyli w warsztatach „ Asertywność, czyli jak pewnie funkcjonować wśród ludzi”.
Warsztaty poprowadziły: Ewa Hasek- psycholog PPP oraz Agnieszka Szadkowska- pedagog PPP.
            Nie zapominamy także o rodzicach. 2 lutego  psycholog PPP Patrycja Leonciuk- Frelichowska poprowadziła w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu spotkania dla rodziców uczniów klas I oraz rodziców uczniów klas IV.
Tematem prelekcji był „ Rozwój psychoseksualny”.