Pomoce dla funkcjonującego w naszej poradni wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

 

 

Dzięki dotacji rządowej z programu kompleksowego wsparcia rodzin „ Za Życiem” nasza poradnia wzbogaciła się o szereg pomocy do zajęć terapeutycznych. Zakupione zostały pomoce do rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej  oraz terapii logopedycznej.
Łączna kwota dotacji na zakup środków dydaktycznych to  15 tyś. złotych.
Nasi Mali pacjenci z radością korzystają z nowych, atrakcyjnych pomocy.