Kadra

Ewelina Białuga

Stanowisko:

dyrektor, pedagog

Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:

            Studia podyplomowe:
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • TYFLOPEDAGOGIKA
 • SURDOPEDAGOGIKA
 • MENEDŻER W OŚWIACIE
 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych i problemów wychowawczych. Ponadto kursy dotyczące diagnozy dziecka niepełnosprawnego oraz różnorodnych metod terapii i wspomagania

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza funkcjonalna
 • badanie przesiewowe Widzę, Słyszę
 • diagnoza CAPD
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Agnieszka Szadkowska

Stanowisko:
            pedagog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • POLITYKA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych i problemów wychowawczych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w  nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortogradia, dyskalkulia),
 • terapia dzieci i młodzieży z głęboką dysleksją rozwojową,
 • prowadzenie „ Szkoły dla rodziców i wychowawców”
 • warsztaty z zakresu profilaktyki
 • warsztaty psychoedukacyjne

Ewa Hasek

Stanowisko:
            psycholog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Kurs kwalifikacyjny:
Mediacja rodzinna – CM Partners Polska
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych oraz metod i technik mediacyjnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
 • terapia rodzin
 • mediacje i negocjacje.

Barbara Sobańska

Stanowisko:
            psycholog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego (w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz dziecka z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Patrycja Leonciuk- Frelichowska

Stanowisko:
            psycholog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA W DZIEDZINIE SEKSUOLOGII
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy i sposobów zapobiegania przemocy, procedury Niebieskiej Karty.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • szkoła dla rodziców i wychowawców

Maciej Urbański

Stanowisko:
            psycholog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia terapii EEG Biofeedback.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • prowadzenie terapii EEG Biofedback

Ewa Kijak

Stanowisko:
            logopeda
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
 • LOGOPEDIA
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania wad wymowy, rozpoznawania zaburzeń mowy, różnorodnych metod terapii logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy, różnorodnych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym.
Zadania realizowane w poradni:
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Marzena Wasiluk

Stanowisko:
            logopeda
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
 • LOGOPEDIA
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania wad wymowy, rozpoznawania zaburzeń mowy, różnorodnych metod terapii logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy, różnorodnych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Elżbieta Stasiak

Stanowisko:
            rehabilitant
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy rozwoju ruchowego dziecka, różnorodnych metod usprawniania i stymulowania rozwoju. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia terapii EEG Biofeedback.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza rozwoju ruchowego,
 • rehabilitacja dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • prowadzenie terapii EEG Biofedback

Maria Pawłowska

Stanowisko:  księgowa

Barbara Dackiw- Krysztoforska

Stanowisko:  pracownik sekretariatu

Anna Kołodziejczak

Stanowisko:  pracownik obsługi