Kadra

Agnieszka Szadkowska

Stanowisko:
            dyrektor, pedagog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • POLITYKA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych i problemów wychowawczych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w  nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • terapia dzieci i młodzieży z głęboką dysleksją rozwojową,
 • prowadzenie „ Szkoły dla rodziców i wychowawców”
 • warsztaty z zakresu profilaktyki
 • warsztaty psychoedukacyjne

Ewa Hasek

Stanowisko:
            psycholog, doradca zawodowy
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 • ·DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
Kurs kwalifikacyjny:
Mediacja rodzinna – CM Partners Polska
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych oraz metod i technik mediacyjnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
 • terapia rodzin
 • mediacje i negocjacje.

Barbara Sobańska

Stanowisko:
            psycholog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego (w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz dziecka z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Patrycja Leonciuk- Frelichowska

Stanowisko:
            psycholog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
            Studia podyplomowe:
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA W DZIEDZINIE SEKSUOLOGII
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy i sposobów zapobiegania przemocy, procedury Niebieskiej Karty.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • szkoła dla rodziców i wychowawców

Maciej Urbański

Stanowisko:
            psycholog
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia terapii EEG Biofeedback.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • prowadzenie terapii EEG Biofedback

Ewa Kijak

Stanowisko:
            logopeda
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
 • LOGOPEDIA
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania wad wymowy, rozpoznawania zaburzeń mowy, różnorodnych metod terapii logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy, różnorodnych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym.
Zadania realizowane w poradni:
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Marzena Wasiluk

Stanowisko:
            logopeda
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
 • LOGOPEDIA
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania wad wymowy, rozpoznawania zaburzeń mowy, różnorodnych metod terapii logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy, różnorodnych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Elżbieta Stasiak

Stanowisko:
            rehabilitant
Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
Studia podyplomowe:
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
Liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy rozwoju ruchowego dziecka, różnorodnych metod usprawniania i stymulowania rozwoju. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia terapii EEG Biofeedback.
Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza rozwoju ruchowego,
 • rehabilitacja dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • prowadzenie terapii EEG Biofedback

  Ludmiła Radys

  Stanowisko:
              Pedagog
  Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
              Studia podyplomowe:
 • PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
Liczne kursy i warsztaty nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii.
Zadania realizowane w poradni:
  • diagnoza pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w  nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
  • terapia dzieci i młodzieży z głęboką dysleksją rozwojową
  • warsztaty z zakresu profilaktyki
  • warsztaty psychoedukacyjne
    
   Dorota Bazydło
   Stanowisko:
               psycholog
   Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
               Studia podyplomowe:
  • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOŚPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
   Liczne kursy i szkolenia nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii.
   Zadania realizowane w poradni:
  • diagnoza psychologiczna
  • terapia psychologiczna
  • terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
   Barbara Kraśnicka
    
   Stanowisko:
               Pedagog
   Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy:
               Studia podyplomowe:
  • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNE
  • LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
   Liczne kursy i warsztaty nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii.
   Zadania realizowane w poradni:
  • diagnoza pedagogiczna
terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Maja Rozbicka

 • Stanowisko:
              Pedagog
  Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy
  Liczne kursy i warsztaty nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii.
  Zadania realizowane w poradni:
  • diagnoza pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w  nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • warsztaty z zakresu profilaktyki
  • warsztaty psychoedukacyjne
  • zajęcia socjoterapeutyczne

Katarzyna Wilkos-Zarzycka

 • Stanowisko:
              Psycholog
  Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy
  • CERTYFIKAT SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ
  Kursy i szkolenia w zakresie diagnozowania specyficznych trudności w nauce, trudności szkolnych, problemów wychowawczych, problemów emocjonalnych. Ponadto kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień.
  Zadania realizowane w poradni:
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
Maria Pawłowska

Stanowisko:  księgowa

Barbara Dackiw- Krysztoforska

Stanowisko:  pracownik sekretariatu

Anna Kołodziejczak

Stanowisko:  pracownik obsługi