katarzyna wilkos-zarzycka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oświadczenie w sprawie dostępności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie […]