Spotkanie Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych

W dniu 20 listopada odbyło się na terenie naszej Poradni pierwsze spotkanie pedagogów szkolnych w danym roku szkolnym.

Podstawowym celem grupy wsparcia jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie działania naszej poradni . Spotkania służą usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych. Zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy pedagodzy. Dużą wagę przykładamy do tworzenia na spotkaniach przyjaznej atmosfery, umożliwiającej bezpieczne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Bardzo cieszymy się, że spotkania Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

Spotkanie poprowadziły Agnieszka Szadkowska – dyrektor poradni oraz Ludmiła Radys – pedagog.