Zajęcia psychoedukacyjne w szkołach

Jak rozwijać umiejętności asertywne? Jak żyć w zgodzie ze sobą i z innymi? Jak unikać konfliktów, a kiedy się pojawią – jak skutecznie je rozwiązywać? Jak budować swoje poczucie wartości? Odpowiedzi na te pytania znaleźli uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu oraz ZS CKR w Bobowicku, podczas warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych przez panią Ewę Hasek – psychologa naszej Poradni. Warsztaty w LO odbyły się w dniach: 15,16,18 i 23 października (dwie godziny z każdą z czterech klas). W sumie wzięło w nich udział 118 uczniów. Warsztaty w ZS CKR w Bobowicku odbyły się w dniach: 21,26 i 28 listopada (dwie godziny z każdą z czterech klas). Uczestniczyło w nich w sumie 82 uczniów.