Konferencja ”Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne – wyzwania, szanse, zagrożenia”

26 września 2019 roku w Hotelu Campanile w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 25-lecia istnienia związku zawodowego „Rada Poradnictwa”.  Uczestnikami konferencji byli pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematyka spotkania była bardzo ciekawa i ważna z punktu widzenia funkcjonowania poradni. Dotyczyła ona między innymi roli poradni w systemie opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą, standardów pracy psychologów. Z naszej Poradni w konferencji uczestniczyła pani Agnieszka Szadkowska.