Zagrożenie cyberprzemocą. Zasady rozsądnego korzystania z Internetu

W dniu 16.05.2019 r. Pani psycholog Patrycja Leonciuk – Frelichowska została zaproszona do Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu na spotkanie z rodzicami i gronem pedagogicznym celem przeprowadzenia prelekcji odnośnie „Zagrożenia cyberprzemocą. Zasady rozsądnego korzystania z internetu”. Na spotkaniu Pani Patrycja opowiedziała o neurobiologicznych podstawach reagowania układu nerwowego na treści przemocowe zawarte w materiałach wizualnych. Ponadto omówione zostały zasady rozsądnego korzystania z Internetu przez dzieci w różnym wieku.