Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców

Kompetencje wychowawcze są tym, co pozwala rodzicom realizować swoją rolę zarówno w zwykłych, codziennych sytuacjach, jak i w momentach bardzo trudnych, kryzysowych.

Są środkiem budowania dobrych relacji z dzieckiem. Swoją wiedzą na ten temat podzieliły się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu na spotkaniu w dniu 05.02.2019 r. Panie psycholog naszej Poradni: Patrycja Leonciuk – Frelichowska i Ewa Hasek.

Zaproszone przez Szkołę specjalistki, jeszcze przez godzinę po prelekcji, udzielały rodzicom indywidualnych porad.