Gotowość szkolna

Aby dziecko mogło odnosić sukcesy w szkole i odnalazło się w nowym dla niego otoczeniu, konieczne jest osiągnięcie przez nie tzw. gotowości szkolnej. Na czym ona polega i co powinno umieć dziecko idące do pierwszej klasy? Opowiedziała o tym Pani Ewa Hasek – psycholog naszej Poradni, podczas spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4 w dniu 31.01.2019 roku.