Modernizacja bazy komputerowej

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego udało nam się zmodernizować bazę komputerową poradni. Zakupiliśmy dodatkowe komputery, spełniające wymogi techniczne dla prawidłowego funkcjonowana niezbędnych w poradni programów. Za to przedsięwzięcie odpowiedzialna była p.Agnieszka Szadkowska, która pełni aktualnie funkcję dyrektora poradni.