Integracja sensoryczna- już wkrótce w naszej poradni!

Z wielką radością informujemy, że  p. Patrycja Leonciuk-  Frelichowska ( psycholog) oraz  p. Elżbieta Stasiak ( pedagog wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitant) rozpoczęły studia podyplomowe w zakresie „ Integracji sensorycznej” w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie diagnozy i terapii dzieci pod kątem integracji sensorycznej.