Szkolenie ICF- czyli nowe standardy w pracy poradni!

Dbając o jakość pracy poradni w dniac 8-9  wrześni uczestniczyliśmy w szkoleniu z ICF. Szkolenie dotyczyło Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, a jego celem było wyposażenie uczestników kursu w praktyczne umiejętności  korzystania z klasyfikacji, kodowania informacji przy użyciu kwalifikatorów, zastosowania klasyfikacji do opisu funkcjonowania dziecka.

Weekendowe szkolenie prowadziła Monika Zakrzewska, która na co dzień pracuje w Ministerstwie Edukacji i współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.