Zakończenie zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 7. 06. 2018 r. zakończyły się zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców ® prowadzone przez Agnieszkę Szadkowską- pedagoga oraz Patrycję Leonciuk- Frelichowską – psychologa. Zajęcia to cykl 10 czterogodzinnych warsztatów, zwiększających kompetencje wychowawcze rodziców. Tematyka zajęć obejmuje: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról
i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. W tym podstawowym module uczestnicy poszerzają świadomość własnych celów wychowywania.
Zajęcia ukończyło  13 rodziców.
Na kolejną edycję programu zapraszamy już w październiku.