Badania przesiewowe w międzyrzeckich przedszkolach

W miesiącu czerwcu poradnia realizowała badania przesiewowe. Przesiewy polegają na diagnozie podstawowych umiejętności  dydaktycznych  adekwatnych do wieku przedszkolaka oraz na badaniu wzroku i słuchu- przy pomocy Platformy Badań Zmysłów.
To krótkie badanie, prowadzone w przedszkolu ( każdorazowo za zgodą rodzica) ma na celu wykrywanie nieprawidłowości i zaburzeń, tak by jak najszybciej wychwycić problem i wdrożyć  działania pomocowe.
Badania prowadziła Ewelina Białuga- tyflopedagog i surdopedagog.