Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Od 8 marca, w każdy czwartek, przez 10 kolejnych tygodni na terenie naszej poradni rodzice uczestniczą w 9 edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców ®.  Zajęcia prowadzą Patrycja Leonciuk- Frelichowska– psycholog oraz Agnieszka Szadkowska– pedagog.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

 Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

 • aktywne, wspierające słuchanie,

 • motywowanie dziecka do współdziałania,

 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Szkoła dla  Rodziców i Wychowawców jest programem trwającym 40 godzin. Jest to cykl cotygodniowych spotkań trwających 4 godziny każde.  Łącznie 10 spotkań podczas których poruszane są następujące tematy:

 1. Poznanie się, kontakt, integracja

 2. Granice

 3. Uczucia (część I)

 4. Uczucia (część II)

 5. Zachęcanie dziecka do współpracy

 6. Kary

 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów

 8. Zachęcanie do samodzielności

 9. Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról

 10. Pomocna pochwała i zachęta.

Zajęcia kończą się otrzymaniem certyfikatu przez każdego uczestnika, który systematycznie i regularnie brał udział w spotkaniach.