Konferencja stolicy

            W dniu 26 lutego pracownicy poradni wzięli udział w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym w Warszawie. Tematem konferencji był PROCES DIAGNOSTYCZNY I POSTDIAGNOSTYCZNY W PORADNICTWIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYM. Organizatorem spotkania był Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Tematyka obejmowała:
  • Diagnozę w modelu biopsychospołecznym,
  • Organizację procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego,
  • Standardy pracy poradni psychologiczno- pedagogicznej,
  • Praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.
W spotkaniu wzięli udział m.in.  przedstawiciele MEN, ORE, uczelni wyższych, kuratoriów  oraz poradni z całego kraju. Była to doskonała okazja, by zdobyć nową wiedzę, ale i wymienić doświadczenia, poznać najnowsze trendy i przygotować się na nadchodzące w poradnictwie zmiany.