Atrakcyjne zajęcia dla dzieci słabowidzących

Nasza poradnia wzbogaciła się o mnóstwo nowych pomocy do zajęć z małymi dziećmi słabowidzącymi. Wiele dzieci korzystających z poradni w ramach funkcjonującego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego to dzieci z dysfunkcją narządu wzroku. Także wśród dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju są słabowidzące Maluszki.
Terapia widzenia, prowadzona przez tyflopedagoga– p. Ewelinę Białugę- z pewnością, dzięki nowym pomocom, zyska na atrakcyjności.
Pomoce zakupiono dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.