Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie

W dniu 6 listopada pracownicy poradni wzięli udział w szkoleniu BHP. Ważne miejsce w tematyce szkolenia zajmowała pierwsza pomoc. Wszyscy pracownicy z zaangażowaniem zgłębiali treści szkolenia oraz utrwalali wiedzę dotyczącą udzielania pierwsze pomocy.