TROS-KA i standardy pracy poradni

W dniach 16-17 października na terenie naszej poradni odbyło się szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo  Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Szkolenie dotyczyło dwóch pilotażowych programów MEN- wdrożenia nowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA ( badającego obszar emocjonalno- społeczny uczniów w wielu 9-13 lat) oraz wdrożenia standardów funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych.
W szkoleniu wzięły udział także nasze koleżanki z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Sulęcinie oraz w Sulechowie.
Całość szkolenia przygotowała i przeprowadziła p. Patrycja Leonciuk- Frelichowska- nasz poradniany psycholog, która jest koordynatorem wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji programów pilotażowych.